Tập trung đẩy nhanh phát triển công nghiệp

Đăng bởi: Nguyễn Văn Cần - 14/01/2016 - 0 (comment)

​Nông nghiệp mặc dù luôn quan trọng trong bất kỳ một nền kinh tế, sản phẩm nông nghiệp không thể thiếu trong đời sống con người, nhưng rất khó để làm giàu, muốn tăng năng suất phải tốn nhiều thời gian và công sức, vì không thể thúc cây lúa, cây dừa, cây bưởi,… trong một tuần để cho thu hoạch được.

Giá trị gia tăng trong quá trình chế biến sản phẩm nông nghiệp cũng không thể cao mãi, nhưng lại hoàn toàn có thể đối với hàng điện tử hay sản xuất xe hơi. Một chiếc Iphone có giá bằng cả vài tấn lúa. Đó chính là “Quy công tắc phú” - mở mang công nghiệp để đem lại sự giàu có cho đất nước, cho quê hương.

Vậy nên, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X có đoạn “Tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp để đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế” là đúng.

Đúng thì có đúng, nhưng liệu có cơ sở thực hiện được không? Xin thưa: Hoàn toàn là có cơ sở. Trước hết, nói tập trung phát triển công nghiệp không có nghĩa là chúng ta đi từ con số không, không phải chỉ có nhà máy ép dầu dừa ở cầu Gò Đàng và nhà máy nhiệt điện chỉ phát được ánh sáng trong nội ô thị xã vào những năm đầu giải phóng.

Năm năm qua, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh nhà phải nói là phát triển khá, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cụ thể là giá trị sản xuất tăng bình quân 12,8%/năm, gần gấp đôi giai đoạn 2006 - 2010.

Tỷ trọng giá trị công nghiệp chế biến và các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao tăng lên; một số sản phẩm tăng khá như thức ăn thủy sản, thủy sản chế biến, sữa dừa, cơm dừa nạo sấy, cơ khí...

Trong điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh đã cân đối được vốn; đồng thời đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, đưa Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 1 và 2), Khu công nghiệp An Hiệp đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả; Cụm công nghiệp Phong Nẫm (Giồng Trôm), An Đức (Ba Tri) đang trong giai đoạn đầu tư hoàn thiện hạ tầng.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề tiếp tục phát triển, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Công tác khuyến công, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp được quan tâm, giúp nhiều doanh nghiệp có thêm điều kiện để đổi mới thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa.

Một số sản phẩm mới được thị trường chấp nhận, có chiều hướng phát triển tốt và nhiều sản phẩm truyền thống của địa phương được đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, tham gia thị trường xuất khẩu.

Sự phát triển công nghiệp nói chung, đặc biệt là sự hình thành các khu công nghiệp đã đóng góp quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư và huy động nguồn lực bên ngoài; tạo động lực cho phát triển thương mại, dịch vụ, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, tăng nguồn thu ngân sách, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, tạo nền tảng để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà trong thời gian tới.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, công nghiệp tỉnh nhà chưa tạo được bước đột phá để thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế. Tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi trọng điểm còn chậm. Thương mại, dịch vụ chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh.

Tiềm lực xuất khẩu còn yếu, thiếu những doanh nghiệp quy mô lớn, đầu tư có chiều sâu, tạo được các sản phẩm hàng hóa chủ lực đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Công nghiệp nông thôn và các làng nghề phát triển chậm. Đó là những thách thức mà mỗi người chúng cần phải vượt qua.

Kế đến, nói phát triển công nghiệp là không phải phát triển vô tội vạ,  cứ xây nhà máy không tính đến nhu cầu và điều kiện, mà phải “liệu cơm gấp mắm”, như đồng chí Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy nói: Năm năm tới chúng ta “tập trung phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp là làm cho được 5 đầu việc cụ thể”, đó là phát triển khu công nghiệp Phú Thuận và các cụm công nghiệp; xác định chuỗi sản phẩm công nghiệp chủ lực; phát triển doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài các khu, cụm công nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương; nâng cao hiệu quả các làng nghề truyền thống.  

Nói đầy đủ là triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tiếp tục thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chính sách ưu đãi đầu tư, nhất là hạ tầng các khu, cụm công nghiệp phù hợp với pháp luật và khả năng của địa phương để huy động tối đa các nguồn lực.

Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận (Bình Đại), Cụm công nghiệp Phú Hưng (thành phố Bến Tre); hoàn thành và đưa vào hoạt động Cụm công nghiệp Phong Nẫm (Giồng Trôm), An Đức (Ba Tri). Xây dựng và tạo mối liên kết giữa các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ; doanh nghiệp trong - ngoài khu công nghiệp; doanh nghiệp trong nước - ngoài nước để hình thành quy trình khép kín từ cung ứng nguyên liệu đến sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.

Xác định chuỗi sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh để tập trung đầu tư phát triển, nhất là công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch, công nghiệp phụ trợ. Liên kết với các trung tâm, viện, trường đại học để nghiên cứu, từng bước đầu tư chiều sâu, hướng đến phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, tạo điều kiện nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm trên nền tảng nguồn nguyên liệu của địa phương nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp 14,5%/năm. Tiếp tục củng cố, mở rộng quy mô, đa dạng hoá ngành nghề, sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, làng nghề tiểu thủ công nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Và, sau cùng là giải pháp nào thực hiệc có hiệu quả những điều đã nói ở trên? Theo đồng chí Trương Minh Nhựt, Giám đốc Sở Công Thương thì có 9 việc cần làm:

Huy động mạnh các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh kết cấu hạ tầng công nghiệp theo quy hoạch, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng đến năm 2020. Ưu tiên bố trí vốn ngân sách và nguồn khác để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận (Bình Đại), cụm công nghiệp Phú Hưng (Thành phố Bến Tre); Thị Trấn - An Đức (Ba Tri), Phong Nẫm (Giồng Trôm). Điều chỉnh chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư phù hợp để tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất cho phát triển công nghiệp.

Điều chỉnh tái cơ cấu các ngành công nghiệp theo hướng tăng dần tỷ trọng giá trị gia tăng. Để thực hiện được vấn đề này, phải tập trung đồng bộ việc thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp phụ trợ và ngành năng lượng mới. Chú trọng đầu tư chiều sâu, nâng cao trình độ công nghệ, phát triển sản phẩm mới và đa dạng sản phẩm có giá trị gia tăng cao ở các ngành công nghiệp chế biến dừa, chế biến thủy sản; đây là 02 ngành có lợi thế về năng lực cạnh tranh dài hạn và thị trường xuất khẩu.

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa từng phần, từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất. Chú trọng phát triển công nghệ theo hướng mua hoặc nhập công nghệ mới của các nước phát triển. Hỗ trợ công tác khuyến công, hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động các làng nghề tiểu thủ công nghiệp; tạo điều kiện phát triển ngành nghề mới ở nông thôn, để sử dụng các nguồn nguyên liệu tại chỗ, giải quyết việc làm và gia tăng thu nhập cho người lao động.

Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, đặc biệt là phải tận dụng hiệu quả cơ hội thị trường mở ra từ các Hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương. Chú trọng phát triển thị trường trong nước, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và không để phụ thuộc vào một thị trường nhất định. Thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của tỉnh, tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương thông qua các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu và ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử. Xây dựng mối liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, cung cấp nguyên vật liệu. Làm tốt công tác dự báo thị trường. Phát huy vai trò của các hiệp hội ngành nghề trong việc phổ biến thông tin và điều phối thị trường, đa dạng thị trường.

Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác phổ biến, đào tạo nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao trình độ năng lực quản trị doanh nghiệp và marketing. Đa dạng hóa công tác đào tạo nghề, truyền nghề, chú trọng đến các nghề phi nông nghiệp, các nghề trọng điểm; tạo sự gắn kết giữa các cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp. Mở rộng đối tượng trong chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh đối với các cán bộ quản lý giỏi, các chuyên gia khoa học kỹ thuật đầu đàn, công nhân có tay nghề cao trong một số lĩnh vực công nghiệp ưu tiên. Khuyến khích doanh nghiệp thuê các chuyên gia giỏi về kỹ thuật, quản lý, đồng thời xây dựng cơ chế giúp doanh nghiệp thu hút nhân tài phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện cải cách hành chính hướng mạnh vào việc tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp, vì doanh nghiệp, tạo lập môi trường bình đẳng, thông thoáng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung triển khai các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển công nghiệp, làm cơ sở cho các ngành, các cấp, doanh nghiệp định hướng phát triển và lựa chọn dự án đầu tư sản xuất và thực hiện kế hoạch hàng năm.

Mở rộng liên kết, liên doanh hợp tác với các tỉnh, trường, viện nghiên cứu để tạo cơ hội cho thu hút nguồn lực phát triển đa dạng hoá sản phẩm công nghiệp, trên nền tảng nguồn nguyên liệu tại địa phương. Khuyến khích hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp, thành lập các doanh nghiệp, thành lập, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng.

Triển khai nghiêm túc các giải pháp bảo vệ môt trường trong sản xuất công nghiệp, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp gây ra, tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đồng thời xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân sản xuất gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, quyền sở hữu công nghiệp; kịp thời uốn nắn những lệch lạc, tạo điều kiện cho các chủ thể sản xuất thực hiện đúng pháp luật quy định.

Việc phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành. Do đó, kiến nghị các ngành, các huyện, thành phố cần quán triệt đúng vị trí, vai trò của ngành công nghiệp trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, để có trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển công nghiệp ở địa phương và ngành mình, nhằm góp phần thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí Trương Minh Nhựt còn nói, phải với thái độ mạnh mẽ, quyết liệt và tạo sự đồng thuận cao hơn thì công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tỉnh nhà mới trở thành một ngành kinh tế quan trọng, thực hiện được mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH.

 

Viết bình luận của bạn

LOGOS

Image
Image
Image
Image
Image
Image